מדבר Ya Sahra

Light in Babylon - מדבר Ya Sahra

 של חול ושל סודות
מעיין
אשר נגלה בין החולות
נביעת נעורי
היוצאת
בריקוד במשב הרוח
בצבעים
וקולות
הנולדו מן המדבר
גם אם שמי הלבנה
יעלו
לא אשב ולא אנוח
שפתותיי לא יבושו
אם אשיר אל המדבר

Исполнитель: 
Язык: 
Жанр: 
Тема песни: