If you like site, donate cryptocurrency

Altargana (Алтаргана)

Enkhmaa A. (Энхмаа А.) - Altargana (Алтаргана)

Ара газара ургагшэ
Аса бүхэтэй Алтаргана
Алиган дээрээ тэнжээhэн
Аба эжий хоёрни

Эбэри газара ургагшэ
Ишэ бүхэтэй Алтаргана
Элигэн дээрээ тэнжээhэн
Эжий аба хоёрни

Ара газара ургагшэ
Аса бүхэтэй Алтаргана
Алиган дээрээ тэнжээhэн
Аба эжий хоёрни 

Исполнитель: 
Тема песни: 
Теги: 
Имена: